02

IsBMOGEN17

Välkommen till KTH nøllan!

Här nedan hittar ni några av de bilder som kommer tas under mottagningen 2017 samt poängställning för flaggjakten!

Måndag 14 augusti 2017
Tisdag 15 augusti 2017
Torsdag 17 augusti 2017 (Nøllepol)
Måndag 21 augusti 2017 (Flottrace)
Torsdag 24 augusti 2017 (Osqvik med Bravida)