VAL SMP4 2020

Nomineringsperioden är över, styrelseledamöter kan du rösta via länken nedan.

https://forms.gle/PQhuxXBFFS6sVTDN8

Övriga roller väljs av SM på smp4 den 11 maj

Du hittar nominerade längre ned på sidan

Styrelseposter

Vice ordförande:

Som vice ordförande har du tillsammans med ordförande en total översikt över sektionen och ansvarar för att allt ska fungera! Vice ordförande och ordförande är sektionens ansikte både internt och utåt. Du kommer att leda styrelsearbetet och träda in som ordförandens dennes frånvaro.

Sekreterare:

Som sekreterare så ansvarar du för att kalla till styrelsemöten och protokollföra dessa möten, du ser även till att dessa protokollen arkiveras. Du innehar också en styrelseledamotpost, detta innebär att du jobbar tillsammans resterande av styrelsen och lägger tillsammans upp strategier och löser problem som kretsar kring IsB.

Övriga roller

Vice SNO (studienämndens ordförande):

Som studienämndens ordförande ansvarar du för studiebevakningen på sektionen. Det är till SNO studenterna kan vända sig till med studie och utbildningsrelaterade frågor. SNO sitter med i flera råd bland annat Grundutbildningsrådet på skolan, THS utbildningsråd och strategiska rådet. SNO ska även stötta klassrepresentanter och vara en mellanhand mellan studenter och lärare i de fall det önskas. Som vice ansvarar du tillsammans med studienämndens ordförande att medlemmarna i IsB har en god studiemiljö. 

Vice Företagsgruppens ordförande:

Företagsgruppen sköter kommunikationen mellan näringslivet och IsB, du kommer att leda organets arbete tillsammans med företagsgruppens ordförande. Perfekt om du vill träffa näringslivet och visa framfötterna för de under studietiden.

Byggs idrottsmästeriets ordförande:

Står idrott och välmående nära hjärtat? Eller är du en vinnarskalle som vill ta IsB vidare i THS´s sportturneringar? Som ordförande för IsBs idrottsorgan ger dig chansen att leda sektionens sportaktiviteter! 

LokA:

LokA ansvarar för sektionens lokaler och sitter som skyddsombud för IsB. Behöver vi en skylt in till byggeriet? Ska vi ha en kaktus? Du ansvarar för lokalen!

Komsi:

Gillar du grafisk design, kommunikation och marknadsföring? Du har chansen att lära dig mer och styra över hur IsB ska kommunicera med sina medlemmar! Du kommer att ansvara för hemsidan, Instagram och facebook.
 

Pangeriets ordförande:

Pangeriet är sektionens eventnämnd och som ordförande har du det yttersta ansvaret till att alla har roligt! Ska vi till Oskvik och bada isvak? Blir det paintball? (Alla mot Sanne i en kanindräkt)
 

Roll
Namn
Status
Vice ordförande
Morgan Westin
Godkänd
Pangeriets ordförande
Ellenor Tynhage
Godkänd
Sekreterare
Linus Sjösten
Godkänd
Vice företagsgruppens ordförande
Jonna Josefsson
Godkänd
BIM ordförande
Amanda Eriksson
Godkänd
Vice ordförande
Gustaf Hård af Segerstad
Godkänd