Teknikringen 22A | STOCKHOLM, SWE  114 28 | isb-styrelsen@ths.kth.se

© 2023 IsBygg / Ingenjörssektionen Bygg KTH

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

03

Vår organisation

Hur är sektionen uppbyggd?

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ där alla IsBs medlemmar har rösträtt. Sektionens verksamhet består av två huvudkategorier, organ och nämnder. Organ defineras av att de har en egen organstyrelse samt egen ekonomi. Nämnder består av en sektionsmötesinvald nämndordförande, vilket är oftast en mindre grupp och det administrativa sköts av styrelsen. Sektionsstyrelsen är sektionens verkställande organ.

VI ÄR SEKTIONENS  STYRELSE !

Styrelsen är den del av sektionen som sköter allt administrativt. Vi ser till att alla organ och nämnder följer uppsatta regler och riktlinjer. Vi tar gemensamt beslut om hur sektionen ska fungera och vilka mål vi ska ha med arbetet. Alla poster ligger på ett års mandat med start antingen vid årsskiftet eller vid halvårsskiftet. Är du intresserad av någon post? Tala med någon i styrelsen för mer information.

Styrelsen

Samtliga poster i sektionsstyrelsen väljs genom urnval. Sektionsstyrelsen består av:

Ordf
SNO