Om sektionen

Ingenjörssektionen Bygg är en ideell studentsektion under 
Tekniska Högskola....

Läs mer här!

Kontakt

Teknikringen 20 A

114 28 Stockholm, Sweden

isb-styrelsen@ths.kth.se

Länkar

Länkar kommer snart

Följ

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • LinkedIn

© 2023 IsBygg / Ingenjörssektionen Bygg KTH fisk

Vakanta platser i sektionen

Vice Ordförande

Som Vice Ordförande i sektionen kommer du att verka tillsammans med Ordföranden. Deltaga i styrelsemöten, rösta om beslut och i övrigt utföra uppdrag för sektionen.

Sekreterare

Som sekreterare kommer du att föra protokoll under möten och renskriva. Det är såklart upp till dig om du vill ta på dig mer ansvar än så.

Talman

Talmannen i Sveriges riksdag är i rang efter konungen men före statsministern, och här kan du söka den platsen i sektionen med bara ett litet mejl. Väldigt bra merit på CV och för att lära sig hur man arbetar i en beslutande församling.

Talmannens huvudsakliga arbete är att tillsammans med den vice talmannen leda sektionens arbete och leda sammanträdena på sektionsmöten. 

Vice Talman

Vice talman arbetar tillsammans med och i samma utsträckning som den ordinarie talmannen inom sektionen.

Vice Talman

Vice talman arbetar tillsammans med och i samma utsträckning som den ordinarie talmannen inom sektionen.

Vice Talman

Vice talman arbetar tillsammans med och i samma utsträckning som den ordinarie talmannen inom sektionen.

Vice Talman

Vice talman arbetar tillsammans med och i samma utsträckning som den ordinarie talmannen inom sektionen.

Lokalansvarig

Lokalansvarig ser till att våra studielokaler i sektionen håller en god standard.

Vakanta platser i

övriga organ

Företagsgruppens Vice Ordförande

Kontakta Företagsgruppens ordförande för mer information.

Företagsgruppens Kassör

Kontakta Företagsgruppens ordförande för mer information.